Zarząd

Grzegorz Sobolewski – Prezes
Marcin Graczyk – Wiceprezes
Sławomir Siudakiewicz – Skarbnik
Ireneusz Strojewski – Sekretarz
Dorota Polańska – Członek Zarządu
Lucyna Makowska- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Piotr Kierzkowski
Aleksandra Kwaśniak-Płacheta
Gerard Wysoczański

Sąd Koleżeński:
Piotr Międła
Maciej Grzywaczewski
Sławomir Siudakiewicz